TAUREGIA MAYA –  BLOK MAJÓW

Tauregia Maya to nie tylko zestaw dodatkowych kanałów do wykorzystania – to całkowicie nowa metoda uzdrawiania. Kanały działają tu na zupełnie innym schemacie, niż we wszystkich, znanych nam wcześniej, metodach pracy z energią.
Metoda ta harmonizuje świadomość z podświadomością i z Najwyższym Ja. Łącząc się z Boskim Źródłem sprawiamy, że ono bezpośrednio wyszukuje i naprawia to, co należy uleczyć. Oddziaływanie Bloku Majów jest płynne, miękkie, ale potężne i głębokie.
Kosmoenergetyka, Hutta, Sakralna Kosmologia i Tauregia Maya stanowią kolejne, następujące po sobie etapy wtajemniczenia. Tauregia Maya jest więc kontynuacją Kosmologii, jednak funkcjonuje na dużo wyższym poziomie, dlatego też czystość  naszych intencji ma tu bardzo duże znaczenie.
Tauregia Maya zawiera w sobie 76 częstotliwości, dzięki którym można zniwelować problemy zdrowotne i życiowe pacjenta. Oto niektóre z nich:
Kanał 5 – kanał ten przeznaczony jest do wnikania w najgłębsze warstwy podświadomości. Przez takie działanie ujawnia się przyczyna negatywnego stanu zdrowia człowieka. W procesie tym następuje natychmiastowe niszczenie wszystkich negatywnych programów.
Kanał 11 –  kanał ten przeznaczony jest do ochrony przed dowolną ciemną mocą. Uwalnia on całkowicie od czarów ze wszystkich poziomów, energii nekrotycznej na wszystkich poziomach itp.
Kanał 20 – kanał ten daje obfitość, bogactwo materialne i duchowe. Przyciąga do naszego życia dostatek, powodzenie i szczęście na wszystkich poziomach.
Kanał 57 – kanał ten daje możliwość pracy jako chirurg fantomowy. Wykonuje się z jego pomocą wszystkie możliwe operacje w polu energoinformacyjnym.
Kanał 60 – daje możliwość szybkiej poprawy prowadzonego biznesu.

Główne zalety Bloku Majów:

 • wykorzystuje 10 razy silniejsze kanały, w porównaniu z jakimikolwiek wcześniej znanymi;
 • kanały są znacznie bardziej racjonalne (poszukiwanie problemów jest bardzo proste i nie ponosimy nadmiernych kosztów energii);
 • kanały przenikają nawet do najgłębszych warstw ludzkiej podświadomości, czego konsekwencją jest szybka normalizacja całego ciała i stanu psychicznego;

Kanały energetyczne mogą być skierowane do różnych obszarów i mogą:

 • wspomagać leczenie szeregu dolegliwości;
 • zmieniać karmę, dając możliwość wyjaśnienia i ulgi;
 • powodować wzrost materialnego dobrobytu;
 • dawać całkowitą remisję niektórych grzechów (karma);
 • prowadzić do poprawy we wszystkich sferach życia (materialny dobrobyt, życie osobiste, duchowość);
 • spowodować silne odmłodzenie wyglądu i wewnętrznego stanu organizmu.

Po otrzymaniu inicjacji w kanały przestrzeni Teurgii Maya, każdy może od razu zacząć pracować nie tylko na sobie, ale także na innych. Każdy inicjowany otrzymuje możliwość niemal natychmiastowego poznania wyników leczenia różnych dolegliwości i problemów.

Proces wtajemniczania w Tauregię Maya to dla ucznia ogromny wzrost duchowy. Należy pamiętać, że procesowi temu zawsze towarzyszy łamanie starych stereotypów i przekonań. Okres ten jest bardzo trudny, jednak aby osiągnąć sukces, uczeń musi przezwyciężyć te trudności. Każdy, kto wybrał tę drogę, powinien zdawać sobie sprawę z obowiązkowych wymagań jakie powinien spełniać:

 • przestrzegać absolutnej czystości myśli i czynów;
 • przestać padać ofiarą iluzji;
 • zdać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na inicjowanym uczniu, związanej z wiedzą, którą wykorzystuje.