Centrum AJNA

Centrum AJNA

W Centrum AJNA oferujemy:

Sesje oczyszczania energetycznego osób i miejsc, pomocne w bezsilności, zmienności nastrojów, bezradności, osamotnieniu czy niskim poczuciu własnej wartości.

Sesje konsultacji życiowych i duchowych, które pomogą ci poradzić sobie z problemami życiowymi i wprowadzić harmonię do twojego życia.

Wykłady i warsztaty tematyczne dla każdego, kto jest zainteresowany tematyką energii i jej wykorzystania dla poprawy zdrowia i życia, dla znalezienia równowagi, dobrobytu, satysfakcji i komfortu.

Szkoły Bloków: Kosmoenergetyka, Hutta, Kosmologia, Tauregia Maya, Runy. Podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów uczniowie dowiadują się jak wykorzystywać kanały poszczególnych bloków do polepszenia życia swojego oraz innych.

Zapraszamy!

Centrum Ajna
ul. Żytnia 18
61-625 Poznań
Tel.: 661-949-909
E-mail: biuro@centrumajna.pl
Konto bankowe:
44 1050 1520 1000 0023 0213 0717
ZAPRASZAMY DO CERTYFIKOWANYCH GABINETÓW - LISTA