Akademia Kosmoenergetyki AJNA w Poznaniu

Centrum AJNA w Poznaniu prowadzi szkolenia z Bloku Tauregia Maya według ścieżki edukacyjnej kończącej się tytułem Mistrza Tauregii Maya.

I stopień – obejmuje uzyskanie tytułu Terapeuty Tauregii Maya z dostępem do IV kanałów Bloku Tauregia Maya. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej potrzebnej na tym poziomie.
II stopień – obejmuje 23-miesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne oraz intensywną pracę na sobie. Kończy je uzyskanie tytułu Mistrza Tauregii Maya z dostępem do wszystkich kanałów Bloku Tauregia Maya.

Sesje indywidualne, Warsztaty, Szkolenia i Inicjacje we wszystkie Bloki Energetyczne w Centrum AJNA w Poznaniu prowadzi:

Kinga Ciecharowska – wykładowca, Magister Progressor: Kosmoenergetyka Klasyczna, Inicjologia, SEN, BH, Archanioły, Runy, Tauregia Maya, Pieczęcie Anielskie, Zoroastryzm, 4 Blok, Ognisty Kwiat, Blok Słowiański, Reiki, Hyperborea, Theta Healing, Matryca Maga, Czarna Madonna, założycielka Centrum Kosmoenergetyki AJNA w Poznaniu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI
(w tym poprzez SKYPE).

Zajęcia w Akademii Bloku Tauregia Maya trwają 24 miesiące. Terminy zajęć zostaną podane po utworzeniu grupy (min. 6 osób).

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@CentrumAjna.pl
i pod numerem telefonu 661-949-909

Serdecznie zaprasza właściciel szkoły:

Kinga Ciecharowska