WIBRUJĄCE KODY DLA ZDROWIA, DOBREGO SAMOPOCZUCIA, MIŁOŚCI, OCHRONY

Wszechświat jest inteligentny. Wszystkie formy i zjawiska widzialnego świata są przejawami Wyższego Umysłu. Wiadomo, że symbole są najstarszym odzwierciedleniem otaczającej rzeczywistości, znanym człowiekowi od czasów starożytnych. Niosą pewną energię, a człowiek może nauczyć się z niej korzystać.

Obliczamy pewną sekwencję symboli i znaków, aktywujemy je w określony sposób. W ten sposób tworzony jest obiekt informacji o energii, skonfigurowany do rozwiązania określonego problemu, z określonym interwałem, metodą i czasem trwania ekspozycji. Ta sekwencja jest indywidualnym kodem, który oddziałuje z energią Wszechświata, zgodnie z określonym algorytmem, i oddziałuje na określone cele.

Takie kody są w rzeczywistości generatorem i przetwornikiem pewnych wibracji i promieniowania, które oddziałują na rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną.

Wibracyjne kody mają specjalnie wyselekcjonowane cechy, które neutralizują energetyczno-informacyjne negatywne skutki w ciele fizycznym człowieka, polach, czakrach, meridianach, w płynach i tkankach, układach i poszczególnych narządach.

Na Twoją prośbę, po konsultacji lub sesjach, zgodnie z Twoją sytuacją, seria kodu wibracji zostanie opracowana przez specjalistę dla różnych zdarzeń, które zaistniały w Twoim życiu, aby:

  • poprawić zdrowie;
  • wzmacniać i przyciągać dobre samopoczucie;
  • harmonizować osobowość;
  • odmłodzić;
  • do ochrony osobistej;
  • chronić dom, samochód, przedmioty;
  • usunąć negatywne programy;
  • harmonizować stosunki międzyludzkie;
  • pomóc w pozbyciu się złych nawyków itp.

Za pomocą tych kodów można skorygować istniejącą sytuację w otoczeniu człowieka, jego los, drogę jego życia i działalności, aby zmierzał we właściwym charytatywnym kierunku, co z kolei doprowadzi go do zdrowia, dobrobytu, szczęścia, miłości i tworzenia ochrony.