Runy to dawny, starogermański alfabet. Stosowany był nie tylko do pisania, ale i we wróżbiarstwie i magii. Staronordyckie słowo „run” oznacza tajemnicę. Każdy ze znaków runicznych to określona częstotliwość, która daje nam możliwość przewidywania przyszłości, leczenia, przyciągania wszystkiego, co najlepsze do naszego życia oraz realizowania określonych celów.

Runy były używane w całej północnej Europie, Skandynawii i Islandii od około 100 roku p.n.e. do 1600 roku n.e. Inskrypcje runiczne zostały odnalezione nawet w Ameryce Północnej, co potwierdza tezę, że Wikingowie przybyli do Ameryki na długo przed Krzysztofem Kolumbem.

Joga runiczna to, będące aktywną medytacją, ćwiczenia ciała; przyjmowanie określonych postaw i gestów. Gesty i postawy są częścią niemal każdej metafizycznej lub magicznej szkoły. Mogą być one bardzo proste, jak np. składanie rąk w modlitwie, do bardzo skomplikowanych, jak system asan w indyjskiej szkole jogi. Złożoność postaw jogi runicznej jest zróżnicowana. Asany te jednak nie wymagają szerszego szkolenia lub nadmiernego obciążania organizmu.

Ogólne korzyści z praktykowania jogi runicznej to kontrola postawy ciała poprzez:

 • kontrolę myśli;
 • kontrolę oddechu;
 • kontrolę emocji;
 • kontrolę i ukierunkowanie woli.

Metodę tę stosuje się w celu kształtowania osobowości i dążenia do integracji psychicznej. System jogi runicznej, oddziałując, w sposób całościowy, na ciało fizyczne, duszę i umysł, pomaga rozwijać się i doskonalić.

Na początku XX wieku niemieccy mistrzowie runiczni opracowali jogę runiczną jako sposób na wykorzystanie strumieni energii run. Równolegle z rozwojem jogi w Niemczech, rozwijała się norweska tradycja korzystania z run. Norwegowie stworzyli tzw. "Runy postaw" i wprowadzili je do swojej codziennej praktyki. Celem tych ćwiczeń było i jest umożliwienie identyfikacji z runami, dążenie do obudzenia pamięci przodków (pracy nad własną karmą) oraz poprawa kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia.

Wszystkie postawy jogi runicznej mają głębsze znaczenie duchowe. Przypominają konkretne runy i takie też jest ich oddziaływanie. By prawidłowo korzystać z oddziaływania oraz siły postaw runicznych, konieczne jest otrzymanie INICJACJI w energie runiczne. Korzystanie z energii runicznych bez inicjacji jest wielką niewiadomą. Osoba, która pracuje z runami bez poświęcenia w nie, nie ma pojęcia jaką naprawdę energię wykorzystuje.

Jak będziemy pracować na SPOTKANIU Z JOGĄ RUNICZNĄ:

 • zostaniesz wprowadzony w tajemnice świata run;
 • otrzymasz Inicjację w energie runiczne;
 • w cichym miejscu i wygodnym ubraniu, przy dźwiękach łagodnej muzyki nauczysz się pracy z asanami runicznymi.

Podczas wykonywania runicznej postawy, należy wizualizować i faktycznie czuć się coraz bardziej zjednoczonym z runami. Trzymając postawę można intonować nazwę runy, wejść z runą w stan medytacji.

Ćwicząc - próbuj różnych postaw, aż staniesz się biegły w ich wykonywaniu. Próbuj utrzymać daną pozycję tak długo, jak to możliwe, ale nie mniej niż 2 minuty.

Energia poszczególnych run i praca z nimi powoduje:

 • oczyszczenie;
 • odmłodzenie;
 • odchudzenie;
 • przyciągnięcie dobra i zdrowia do naszego życia;
 • otwarcie przypływów finansowych, itp.