MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ WIELOOSOBOWYCH

Aby utrzymać efekt sesji i pracować nad uzdrowieniem, realizacją swoich pragnień i podobnych wpływów, zaleca się instalowanie zabezpieczeń, które są indywidualnie dobierane i instalowane zgodnie z celami życiowymi.

Aby uzyskać maksymalny efekt z instalacji Ochrony Przodków, Boskiej Ochrony, musisz przejść sesje, z obowiązkowym oczyszczeniem rodziny i pokutą.

Główną istotą tych działań jest nie tylko ochrona przed negatywnymi wpływami, ale stworzenie sprzyjających okoliczności do osiągnięcia wyników, nawet w powrocie do zdrowia.

Główna ochrona jest zawsze zapewniana przez Stwórcę, od urodzenia i jest utrzymywana przez Ciebie poprzez prawidłowe, świadome działania, które nie pozwalają na nieprzyjemne sytuacje.

Umiejętność słuchania Twojego Anioła Stróża chroni Cię przed wieloma problemami, daje wstępną świadomość i zrozumienie zaistniałej sytuacji, a także prowadzi do właściwego wyboru. W niektórych przypadkach, gdy ludzie nie słuchają swojej intuicji, zaczynają popełniać błąd za pomyłką. Prowadzi to do zniszczenia komunikacji z Aniołem Stróżem. W naszych sesjach przywracamy to połączenie i wielokrotnie je wzmacniamy.

Będziesz mógł w większym stopniu otrzymać pomoc i wsparcie od swojego Anioła Stróża.

Istnieje coś takiego jak ochrona ogólna. Ochronę tę możemy zainstalować po oczyszczeniu Rodu. Jest to pierwszy etap, po którym możliwa jest aktywacja silnej ochrony.

Budzimy połączenie z Twoim Rodem. W ten sposób pomagamy Tobie i Twojej rodzinie w rozwiązywaniu stojących przed nimi zadań rozwojowych, także przez Ciebie. W ten sposób jesteś wzmocniony, zjednoczony, urzeczywistniony w życiu. Otrzymasz różową ochronę!

Istnieją również dodatkowe rodzaje ochrony działające wielokierunkowo, w zależności od sytuacji i chęci klienta:

  • fizyczna ochrona życia, zdrowia;
  • ochrona socjalna relacji przed negatywnym wpływem (zaklęcie miłosne),
  • ochrona biznesu;
  • duchowa ochrona przed wpływem bytów (duchów, demonów, poltergeistów);
  • materialna ochrona dóbr materialnych (nieruchomości, samochód itp.).

Wszystkie zabezpieczenia są ustanawiane po przejściu sesji, w zależności od Twoich celów.