ELIMINACJA OSOBISTYCH NEGATYWNYCH PROGRAMÓW I POSTAW

Wszystkie negatywne programy są związane z podstawowymi egoistycznymi działaniami, które osoba lub grupa ludzi wykonuje z powodu niezrozumienia praw Wszechświata.

Podstawowe Prawa Wszechświata odkryte przez Hermesa Trismegistosa:

  • zasada mentalizmu - "Wszystko jest umysłem”;
  • zasada korespondencji - "Co jest na górze, potem na dole, co na dole, potem na górze”;
  • zasada wibracji - "Wszystko wibruje, wszystko promieniuje”;
  • zasada polaryzacji - "Wszystko w naturze jest polarne: ciepło i zimno, światło i ciemność, mężczyzna i kobieta”;
  • zasada rytmu - "Wszystko podlega rytmicznemu wpływowi”;
  • zasada przyczynowości - "Każda przyczyna ma swój skutek, każdy skutek ma przyczynę”;
  • zasada dwoistości - „Obecność zasad aktywnych i pasywnych”

Zdarza się, że ludzie są połączeni przez życie, aby wypracować pewne programy, które powstają w wyniku nieświadomego życia, nieświadomych myśli i nieświadomych działań w stosunku do siebie, innych lub natury. Człowiek zawsze otrzymuje to, czym promieniuje i wnosi na ten świat.

Opis osobistych i wewnętrznych objawów, negatywnych programów jest podobny do opisanych powyżej objawów zewnętrznych, negatywnych wpływów, ale różni się tym, że „wróg i nauczyciel” to Ty sam lub Twoja rodzina. Uczy Cię z własnego doświadczenia, nieważne co to jest, to i tak prowadzi do Twojego osobistego doświadczenia, które w przyszłości może zostać ujawnione dla Twojej korzyści.

I my również możemy Ci w tym pomóc, ale to wymaga od Ciebie obowiązkowej pracy w badaniu i zrozumieniu praw Wszechświata, które opisano powyżej, a także naszego wysoko wykwalifikowanego wsparcia energetyczno-informacyjnego w tej sprawie!