DOBROBYT RODZINNY I OSOBISTY

Kiedy Twój związek „zawodzi” z powodu nieporozumień, wzajemnych zniewag, wyrzutów, konfliktów, agresji, oszustw, popełnionych błędów lub zewnętrznych negatywnych wpływów. Możesz skontaktować się z naszym Centrum w celu uzyskania porad i rozwiązań.

Zidentyfikujemy przyczynę Twoich kłopotów, udzielimy przydatnych wskazówek dotyczących harmonizowania relacji i pracy nad rozwiązywaniem problemów rodzinnych i osobistych.

Sesje mające na celu:

 • Normalizację relacji rodzinnych;
 • Oczyszczenie z negatywnych wpływów na rodzinę lub jednego z członków rodziny, prowadzących do zniszczenia rodziny, kłótni, sporów, nieporozumień;
 • Oczyszczenie członków rodziny z wewnętrznych negatywnych programów i postaw zaburzających wewnętrzną harmonię w rodzinie;
 • Normalizacja relacji między mężem a żoną;
 • Normalizacja relacji między rodzicami a dziećmi;
 • Oczyszczanie z blokad i programów (potocznie nazywane „koroną celibatu”, „pieczęcią samotności”);
 • Otwarcie centrum serca;
 • Eliminacja bolesnych doświadczeń i negatywnych energii, przeżytych traum emocjonalnych;
 • Wyeliminują „powiązania” z przestarzałymi, przerwanymi relacjami;
 • Rozwój poczucia miłości;
 • Znalezienie odpowiedniego partnera dla Ciebie;
 • Przyciąganie rodzinnego szczęścia i dobrobytu.

Nasze sesje pomogą Ci napełnić się miłością, wzajemnością , szczerością w związkach , szczęściem i radością w rodzinie. Dobrobyt i ciepło powróci do Twojego domu .

Praca realizowana jest zarówno osobiście, jak i zdalnie za pomocą fotografii.