DOBRA KONDYCJA

Specjaliści Centrum zapewniają wysoko wykwalifikowaną pomoc w leczeniu zarówno łagodnych, jak i zaawansowanych schorzeń oraz usprawnianiu organizmu człowieka!

Twoje zdrowie powróci do zdrowia znacznie szybciej po sesjach uzdrawiania i ekspozycji na czystą Boską energię. Stosowanie praktyk duchowych prowadzi do nastawienia ciała na samouzdrawianie.

Stosując techniki lecznicze, można również wzmocnić pozytywne działanie leków przepisanych przez lekarzy i zmniejszyć ich skutki uboczne.

W niektórych przypadkach klienci uzyskują szybki powrót do zdrowia po poważnych chorobach i dolegliwościach, ogólne przywrócenie energii i biopola człowieka, a tym samym poprawę organizmu.

Pomożemy Ci wyleczyć:

  • choroby neuropsychiatryczne, nerwice, depresje, bezsenność, senność, chroniczne zmęczenie, anoreksja, lęki w zależności od nasilenia;
  • choroby oczu, krwi, laryngologiczne, zakaźne i wirusowe;
  • onkologia (do III stopnia);
  • alkoholizm i narkomania (jako metoda pomocnicza);
  • choroby skórne;
  • choroby kobiece;
  • a także uzdrowienie układów organizmu: sercowo-naczyniowy, oddechowy, wewnątrzwydzielniczy, odporny, limfatyczny, trawienny, moczowy, rozrodczy, mięśniowo-szkieletowy, muskularny.

Sesje lecznicze eliminują choroby przewlekłe, przyspieszają gojenie złamań, powrót do zdrowia po operacjach, urazach, wstrząsach, udarach, zawałach serca.

Po wykonywaniu praktyk duchowych i normalizacji biopola człowieka, pograniczne dewiacje psychiczne, nawroty, depresje i inne dolegliwości przechodzą spod wpływu świętych energii.

Usprawnianie organizmu i przywracanie energii w naszym ośrodku odbywa się kompleksowo, według indywidualnego programu uzdrawiania człowieka. Leczy się nie tylko ciało fizyczne, ale także cienkie muszle, biopole człowieka.

Nasze metody uzdrawiania nie są medyczne, ale są praktykami duchowymi. Zwracamy się do Wyższych Sił z prośbą o pomoc dla Ciebie, w celu uzdrowienia i odbudowy organizmu, wypełniając biopole człowieka. W ten sposób podczas sesji uzdrawiania, identyfikowane są przyczyny problemów i ich energetyczno-informacyjna eliminacja, co prowadzi do wyzdrowienia! Rozpoczyna się samoleczenie ciała.

Po naszych sesjach będziesz dążyć do zdrowego stylu życia i myśli. Większość klientów zauważa już po pierwszych sesjach uzdrawiania: zniknęły łaknienie złych nawyków, zmieniają się preferencje smakowe, nawyki żywieniowe (pojawia się intuicyjne jedzenie), większe spożycie wody i zdrowych napojów. Ciało wchodzi w tryb naturalnych potrzeb fizjologicznych, zainwestowanych przez naturę i Stwórcę, co z kolei przywraca i leczy całe ciało jako całość.