ISTOTA KOSMOENERGETYKI

Kosmoenergetyka jest prastarą wiedzą stosowaną już przez starożytne cywilizacje Lemurów i Atlantów. 400 lat temu nauka ta odrodziła się w Indiach i do niedawna dostęp do niej miało tylko niewielkie grono wtajemniczonych. Dziś coraz powszechniejsza i uznana jest wiedza o tym, że wszystko, co istnieje, w tym człowiek,  jest energią. Dlatego też kosmoenergetyka może zająć należne jej miejsce wśród metod leczenia.

Jest to kierunek wiedzy stosowanej z dziedziny medycyny energoinformacyjnej. Kosmoenergetyka Klasyczna posiada certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co oznacza, że metoda ta została przebadana i zaakceptowana przez tę instytucję.

System ten zasadza się na korzystaniu z tzw. kanałów energoinformacyjnych. Kosmoenergeta, w przeciwieństwie do bioenergoterapeuty, wykorzystuje nie swoją energię, ale właśnie kanały, które umożliwiają przepływ wybranej częstotliwości energetycznej Wszechświata. Kosmoenergetyka ma do dyspozycji całą gamę częstotliwości o szerokim zasięgu działania. Każdy z kanałów ma swoją charakterystykę i właściwości. Oddziałują one na poziomie ciał subtelnych człowieka, meridian oraz czakr. Można powiedzieć, że są to odpowiednio dobrane narzędzia w rękach terapeuty.

Celem terapii jest holistyczne uzdrowienie człowieka na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Kosmoenergeta naprawia system bioenergoinformacyjny pacjenta na tych trzech poziomach, dążąc do ich harmonizacji. Dzięki temu pacjent jest w stanie odnaleźć harmonię również z otaczającym go Wszechświatem. Przemiana dokonuje się z pomocą indywidualnie dobranych do pacjenta częstotliwości energetycznych pól.

Dzięki wykorzystaniu inteligentnych strumieni energii kosmoenergeta może, bez problemu, dotrzeć do podstawowej przyczyny problemu i skutecznie ją zniwelować. Oczyszczona zostaje psychika człowieka i jego ciało. Zniwelowane zostają nagromadzone, w ciałach subtelnych, negatywne energie. Tym samym, kosmoenergetyka całościowo uzdrawia system, z którego składa się człowiek. Zmiany następują równocześnie na poziomie fizycznym, psychicznym jak i w codziennym życiu pacjenta. Przywrócona zostaje równowaga na poziomie ciała, dzięki czemu otwarta zostaje droga do rozwoju duchowego i swobodnego, satysfakcjonującego życia.

Kosmoenergetyka jest drogą zdrowienia i doskonalenia siebie. Dzięki oczyszczaniu zwiększa się pole naszej świadomości i zmienia się postrzeganie własnej osoby oraz tego, co nas otacza. Następuje duchowe odrodzenie, odnalezienie siebie i swojej  życiowej drogi.