Oświecenie

DROGA DO OŚWIECENIA

Oświecenie polega na zrozumieniu, że nigdzie nie trzeba pójść, nic nie trzeba robić i nikim nie trzeba się stać. Wystarczy to, gdzie się jest i kim się jest w tej właśnie chwili.

Oświecenie wymaga od nas, abyśmy poznali coś, czego nie doświadczyliśmy, i w ten sposób tego doznali. Poznanie otwiera drogę doświadczeniu.

Czytaj więcej