Świadomość

ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA

To temat, który nie jest jeszcze dobrze poznany. Mimo to wywiera potężny wpływ na świadomość indywidualną i jeśli nie zachowamy czujności, może wziąć górę.
Dlatego też, trzeba kształtować świadomość zbiorową, jeśli życie na całej planecie ma toczyć się harmonijnie.

Czytaj więcej