Sprawiedliwość

SPRAWIEDLIWOŚĆ TO CZYN, NIE KARA ZA CZYN

Nasza cywilizacja znalazła się na krawędzi.
Nasz rozwój techniczny znacznie przekroczył umiejętności wykorzystania go w odpowiedzialny sposób. Niewiele brakuje, aby społeczeństwo stało się wytworem techniki, a powinno być odwrotnie…
Bo kiedy społeczeństwo staje się wytworem swojej techniki, ulega samozniszczeniu. W skutek czego między innymi powstają wirusy tak odporne, że gotowe są uśmiercić cały nasz gatunek.

Czytaj więcej