Obietnica

DLACZEGO TAK TRUDNO DOTRZYMAĆ OBIETNICY?

Dopóki nie potrafisz przewidzieć swojej przyszłości, dopóty nie możesz niczego prawdziwie przyrzekać.

Mamy trudności z dotrzymywaniem danego słowa, gdyż przez to popadamy w konflikt ze swoją autentycznością – czy mam być wierny mojej prawdzie, czy mojej przysiędze?

Czytaj więcej