Na Spotkaniu z Runami nauczysz się właściwie interpretować informacje otrzymywane od run oraz odpowiednio je wykorzystywać dla własnych potrzeb.

Żyjemy w czasach, w których wszyscy posiadamy otwarty dostęp do ogromnego przepływu informacji, od którego zależy dzisiejsze powodzenie człowieka. Z drugiej strony, sukces ten określa ludzka zdolność do pracy z tymi przepływami i odpowiedniego wykorzystywania informacji. Musimy umieć zarządzać pozyskiwanymi informacjami i ich treścią. Powinniśmy nauczyć się wybierać i zabezpieczać niezbędne informacje tak, aby później używać ich do tworzenia, do kreacji siebie, jak również, aby otrzymać nowe informacje, pomocne dla następnych działań. Stosunek człowieka do uzyskanych informacji musi być zatem bardzo odpowiedzialny.

Jednym z narzędzi, które mogą nam dostarczać informacji, są runy. Przestrzeń nas otaczająca ma moc uzdrawiania, a runy dostarczają wiedzy o tym, jak z tej mocy korzystać.

Wyjaśnienie istoty run, w sposób prosty, jest niezwykle trudne. Patrząc na nie po raz pierwszy, może się wydawać, że jest to jedynie system znaków tworzący alfabet. Jednak runy to nie tylko alfabet. Każda z run jest częstotliwością energetyczną. Znaki te rejestrują informacje pochodzące ze słów i zwrotów. Są one rodzajem alfabetu Bogów. Językiem, za pomocą którego Wszechświat mówi do nas, przekazując informacje pomocne dla naszego życia. Praca z runami oznacza możliwość odbierania informacji oraz ich odczytywania odpowiednio dla naszych potrzeb a także wywierania, dzięki nim, wpływu na otaczający nas świat. Runy nie tylko pomogą uzyskać odpowiedzi na pytania, ale mogą pomóc we wdrażaniu zaplanowanych działań na tzw. "cienkich" poziomach energii. Runy przekazują informacje o tym, jak należy się zachowywać i jak traktować określoną sytuację, aby była ona dla nas korzystna.

Runy potrzebują od ciebie:

 • całkowitego zaufania;
 • realnego spojrzenia na siebie, swoje zdolności, a jednocześnie indywidualne właściwości run;
 • realnego spojrzenia na otaczające życie;
 • realnego spojrzenia na swoje pragnienia, działania, czyny.

Runy pomogą Tobie w:

 • przewidywaniu sytuacji;
 • rozwiązaniu konkretnego problemu;
 • samodoskonaleniu i rozwoju osobistym;
 • uzdrowieniu;
 • zrobieniu różnego rodzaju talizmanów.

Na spotkaniu otrzymasz INICJACJĘ, tzw. "klucz" do Świata Run. One pomogą ci we wszystkim! Będziesz stale czuć ich pomoc i wsparcie!

Harmonogram SPOTKANIA Z RUNAMI obejmuje:

 • zdobycie szerokiej wiedzy o symbolach runicznych;
 • inicjację w poszczególne znaki runiczne, które aktywują energię runiczną, co pozwoli na swobodne komunikowanie się z ich energią;
 • uzyskanie informacji o tym, jak otrzymać pomoc energii runicznej w konkretnych problemach i zagadnieniach;
 • naukę wzorów i metod pracy z runami;
 • stworzenie ochronnego talizmanu na dom, rodzinę i na siebie;
 • pracę z runicznymi asanami (jogą runiczną).

Po spotkaniu będziesz zaskoczona, gdy w twojej głowie pojawią się zupełnie nowe możliwości i inspiracje. Będziesz z wdzięcznością wspominać dzień, w którym zdecydowałeś się skorzystać z obecności run w swoim życiu. Ten cud run na zawsze pozostanie w twoim życiu.

Runy to dawny, starogermański alfabet. Stosowany był nie tylko do pisania, ale i we wróżbiarstwie i magii. Staronordyckie słowo „run” oznacza tajemnicę. Każdy ze znaków runicznych to określona częstotliwość, która daje nam możliwość przewidywania przyszłości, leczenia, przyciągania wszystkiego co najlepsze do naszego życia oraz realizowania określonych celów.

Runy były używane w całej północnej Europie, Skandynawii i Islandii od około 100 roku p.n.e. do 1600 roku n.e. Inskrypcje runiczne zostały odnalezione nawet w Ameryce Północnej, co potwierdza tezę, że Wikingowie przybyli do Ameryki na długo przed Krzysztofem Kolumbem.

Joga runiczna to, będące aktywną medytacją, ćwiczenia ciała; przyjmowanie określonych postaw i gestów. Gesty i postawy są częścią niemal każdej metafizycznej lub magicznej szkoły. Mogą być one bardzo proste, jak np. składanie rąk w modlitwie, do bardzo skomplikowanych, jak system asan w indyjskiej szkole jogi. Złożoność postaw jogi runicznej jest zróżnicowana. Asany te jednak nie wymagają szerszego szkolenia lub nadmiernego obciążania organizmu.

Ogólne korzyści z praktykowania jogi runicznej to kontrola postawy ciała poprzez:

 • kontrolę myśli,
 • kontrolę oddechu,
 • kontrolę emocji,
 • kontrolę i ukierunkowanie woli.

Metodę tę stosuje się jako w celu kształtowania osobowości i dążenia do integracji psychicznej. System jogi runicznej pomaga rozwijać się i doskonalić – oddziałując, w sposób całościowy, na ciało fizyczne, duszę i umysł.

Na początku XX wieku niemieccy mistrzowie runiczni opracowali jogę runiczną jako sposób na wykorzystanie strumieni energii run. Równolegle z rozwojem jogi w Niemczech, rozwijała się norweska tradycja korzystania z run. Norwegowie stworzyli tzw. "Runy postaw" i wprowadzili je do swojej codziennej praktyki. Celem tych ćwiczeń było i jest umożliwienie identyfikacji z runami, dążenie do obudzenia pamięci przodków (pracy nad własną karmą) oraz poprawa kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia.

Wszystkie postawy jogi runicznej mają głębsze znaczenie duchowe. Przypominają konkretne runy i takie też jest ich oddziaływanie. By prawidłowo korzystać z oddziaływania oraz siły postaw runicznych, konieczne jest otrzymanie INICJACJI w energie runiczne. Korzystanie z energii runicznych bez inicjacji jest wielką niewiadomą. Osoba, która pracuje z runami bez poświęcenia w nie, nie ma pojęcia jaką naprawdę energię wykorzystuje.

Jak będziemy pracować na SPOTKANIU Z JOGĄ RUNICZNĄ:

 • zostaniesz wprowadzony w tajemnice świata run;
 • otrzymasz Inicjację w energie runiczne;
 • w cichym miejscu i wygodnym ubraniu, przy dźwiękach łagodnej muzyki nauczysz się pracy z asanami runicznymi.

Podczas wykonywania runicznej postawy, należy wizualizować i faktycznie czuć się coraz bardziej zjednoczonym z runami. Trzymając postawę można intonować nazwę runy, wejść z runą w stan medytacji.

Ćwicząc - próbuj różnych postaw, aż staniesz się biegły w ich wykonywaniu. Próbuj utrzymać daną pozycję tak długo, jak to możliwe, ale nie mniej niż 2 minuty.

Energia poszczególnych run i praca z nimi powoduje:

 • oczyszczenie,
 • odmłodzenie,
 • odchudzenie,
 • przyciągnięcie dobra i zdrowia do naszego życia,
 • otwarcie przypływów finansowych, itp.

Wyjaśnienie istoty run, w sposób prosty, jest niezwykle trudne. Patrząc na nie po raz pierwszy, może się wydawać, że jest to, jedynie, system znaków tworzący alfabet. Jednak runy to nie tylko alfabet. Każda z run jest częstotliwością energetyczną. Znaki te rejestrują informacje pochodzące ze słów i zwrotów. Są one rodzajem alfabetu Bogów. Językiem, za pomocą którego Wszechświat mówi do nas, przekazując informacje pomocne dla naszego życia. Praca z runami oznacza możliwość odbierania informacji oraz ich odczytywania odpowiednio dla naszych potrzeb a także wywierania, dzięki nim, wpływu na otaczający nas świat.

Odpowiednio przygotowany talizman runiczny ma wielką moc!

Nie każdy może zrobić dobry talizman. Konieczna jest do tego znajomość właściwości run i ich znaczenia. Trzeba być wprowadzonym w tajniki układów runicznych, ufać, szanować i doceniać ich moc. Prawidłowa praca z runami to ogromna odpowiedzialność i tajemnica zarazem. Aby talizman runiczny zaczął pracować jak najszybciej i przyniósł oczekiwane efekty potrzebna jest wiedza o tym, jak go wykonać.

Talizman runiczny przypisany jest do konkretnej osoby i nie można go podarować lub przenieść jego mocy na inną osobę. Jest to mistyczny przedmiot, który posiada kontakt z naszymi korzeniami.

Siła obecna w prawidłowo wykonanym talizmanie czyni możliwym to, co dotychczas było niemożliwe. Wykonywanie talizmanu runicznego rozpoczynamy od określenia intencji. Następnie – osobiście w medytacji proszę energię Wszechświata o pomoc w uzyskaniu informacji. Pojawiającą się odpowiedź trzeba zapisać na papierze i sprawdzić ponownie. Gdy zostanie ustalona intencja, można zacząć przygotowywać talizman. Do tego celu, oprócz run, wykorzystuje się drzewo, ponieważ przynosi ono pozytywną energię i wzmacnia siłę charakteru. Potem przychodzi czas na aktywację talizmanu. Praca ta musi być przeprowadzona już z klientem – przyszłym właścicielem talizmanu.

Jak postępować z talizmanem? Oto przykłady:

 • jeśli talizman ma na celu przyciągnięcie zasobów materialnych - powinien być przechowywany w miejscu przechowywania pieniędzy;
 • jeśli celem jest poszukiwanie bliskiej osoby - należy zawsze nosić talizman przy sobie i od czasu do czasu trzymać w dłoni;
 • jeśli talizman został stworzony dla ochrony – wtedy należy go odpowiednio zabezpieczyć.

Jeśli ma przynieść podwyższenie statusu finansowego – w niedługim czasie po jego wykonaniu pojawi się dodatkowy dochód.

Należy pamiętać, że wszelka praca z energią i magią nie zastąpi własnej pracy. Takie działania mają na celu stworzenie korzystnych warunków i pomagają znaleźć to, czego potrzebujesz. Jednak tylko od ciebie zależy czy skorzystasz z tych dogodnych sytuacji i nie przejdziesz obok nich obojętnie.