INTUICJA I JASNOWIDZENIE

Blok oferuję nowe i najpotężniejsze otwarcie jasnowidzenia.
Nazwaliśmy go „Intuicji i Enorasis”.
"Enorasis" oznacza "jasnowidzenie".
Ta Święta Władza Boskiego Światła i Boskiej Miłości zwiększy waszą psychiczną i duchową siłę i mądrość, wewnętrzną dystrybucję energii i mądrości, która jest najwyższą uzdrawiającą mocą i mądrością oraz wewnętrzną starożytną pierwotną moc i mądrość.

To otwiera, oczyszcza i równoważy trzecie oko, które jest boskim duchowym okiem - podnosząc świadomość i świadomość na nowe poziomy.
Daje jasność i łatwość w komunikowaniu się z Aniołami/Archaniołami/Wyższym Ja/Duchem/Mahatmą/Wniebowstąpionymi Mistrzami i wszystkimi Istotami Światła.
Daje też wiele korzyści, możliwości odpowiadania sobie na rożnego rodzaju pytania.

Proces wtajemniczania w Intuicję i Enorazis to dla ucznia ogromny wzrost duchowy. Należy pamiętać, że procesowi temu zawsze towarzyszy łamanie starych stereotypów i przekonań. Okres ten jest bardzo trudny, jednak, aby osiągnąć sukces, uczeń musi przezwyciężyć te trudności. Każdy, kto wybrał tę drogę, powinien zdawać sobie sprawę z obowiązkowych wymagań jakie powinien spełniać:

  • przestrzegać absolutnej czystości myśli i czynów
  • przestać padać ofiarą iluzji
  • zdać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na inicjowanym uczniu, związanej z wiedzą, którą wykorzystuje