Strach

CZYM JEST STRACH

Więc czym jest strach? Jego rola w życiu człowieka? Warianty ludzkiej reakcji na energię strachu?

Strach jest konsekwencją drgań płaszczyzny astralnej, interpretowanych przez świadomość jako niebezpieczne dla człowieka, w tym nieznane wibracje, widmo przypominające niebezpieczne. Strach jest wprowadzany do świadomości jako element doświadczenia poprzednich wcieleń i nadal się rozwija i poprawia wraz z rozwojem świadomości. Strach może rozwijać się w kierunku, który definiuje świadomość. Wibracje strachu mogą być ignorowane i uspokajane, lub mogą być zaostrzone do stanu paniki.

Czytaj więcej