Blog

Sprawiedliwość

SPRAWIEDLIWOŚĆ TO CZYN, NIE KARA ZA CZYN

Nasza cywilizacja znalazła się na krawędzi.
Nasz rozwój techniczny znacznie przekroczył umiejętności wykorzystania go w odpowiedzialny sposób. Niewiele brakuje, aby społeczeństwo stało się wytworem techniki, a powinno być odwrotnie…
Bo kiedy społeczeństwo staje się wytworem swojej techniki, ulega samozniszczeniu. W skutek czego między innymi powstają wirusy tak odporne, że gotowe są uśmiercić cały nasz gatunek.

Czytaj więcej

Wysiłek

WYSIŁEK

Pozwoli dostrzec Cię wśród morza podobnych do Ciebie postaci.
Pomoże Ci dostać się do najwyższej „ligi”, błyszczeć wśród innych.
Umożliwi Ci doświadczać przyjemności i da swobodę wyboru.
Wysiłek obroni Cię przed przegraniem życia i bólem.
Wysiłek jest między Tobą a Tobą. Prowadzi Cię do wielkości.

Czytaj więcej

Świadomość

ŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA

To temat, który nie jest jeszcze dobrze poznany. Mimo to wywiera potężny wpływ na świadomość indywidualną i jeśli nie zachowamy czujności, może wziąć górę.
Dlatego też, trzeba kształtować świadomość zbiorową, jeśli życie na całej planecie ma toczyć się harmonijnie.

Czytaj więcej

Czakry

CZAKRY

Wywodzą się z medycyny chińskiej, tybetańskiej i ajurwedyjskiej. Są to skupiska energii, które rządzą duchowymi oraz psychosomatycznymi aspektami naszej wewnętrznej istoty. W sanskrycie słowo to oznacza koło / okrąg, gdyż uniwersalna siła życiowa krąży wewnątrz nas.

Czytaj więcej

Oświecenie

DROGA DO OŚWIECENIA

Oświecenie polega na zrozumieniu, że nigdzie nie trzeba pójść, nic nie trzeba robić i nikim nie trzeba się stać. Wystarczy to, gdzie się jest i kim się jest w tej właśnie chwili.

Oświecenie wymaga od nas, abyśmy poznali coś, czego nie doświadczyliśmy, i w ten sposób tego doznali. Poznanie otwiera drogę doświadczeniu.

Czytaj więcej

Homeostaza

HOMEOSTAZA

To główne prawo życia, które działa od chwili narodzin każdej żywej istoty.
Jest to idealny stan równowagi wewnętrznego środowiska ludzkiego organizmu w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Brak homeostazy oznacza śmierć organizmu.

Czytaj więcej

Ból

BÓL GŁOWY

Głowa jest odpowiedzialna za procesy myślenia. Problemy z głową odzwierciedlają niezgodność uczuć i myśli.

Każdy ból w naszym organizmie, to ostrzeżenie o konieczności zwrócenia na siebie uwagi. Ból głowy, to przede wszystkim sygnał, że robimy coś nie tak. Na przykład, gdy bierzesz na siebie za dużo pracy i nagromadziło się zmęczenie od zbyt dużej ilości zadań, wtedy organizm poprzez ból głowy daje do zrozumienia, że potrzebuje odpoczynku.

Czytaj więcej

Nadwaga

CZYM JEST OTYŁOŚĆ, NADWAGA, NADMIAR TŁUSZCZU

Każdy z nas sam wybiera sobie ciało. Twój wyższy umysł dokonał wyboru na korzyść tego ciała, które właśnie masz. I to ono spełnia wszystkie warunki do realizacji określonych funkcji, które są dla Ciebie określone. Dlatego niemądrze jest wyrażać niezadowolenie ze swojego wyglądu. Pamiętaj, że zewnętrzne odzwierciedla wewnętrzne.

Ciało jest odzwierciedleniem naszych myśli, uczuć i emocji. Dlatego jeśli chcesz zmienić coś w swoim wyglądzie, na przykład chcesz być zgrabniejszy, to trzeba zacząć od zmiany myślenia i programów, które są w głowie. Przede wszystkim, należy zaakceptować i pokochać siebie oraz swoje ciało.

Dietami i głodówką można osiągnąć rezultat, ale tylko na pewien czas. Wyczerpywanie organizmu nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli nie zmienisz stosunku do siebie, nadwaga i tak powróci.

Czytaj więcej

Relacje międzyludzkie

CZY WARTO POMAGAĆ?

Zadaje sobie to pytanie bardzo często i stwierdzam, że jak najbardziej jesteśmy po to by pomagać sobie nawzajem. Człowiek nie jest samotną wyspą, dlatego idąc przez życie warto sobie wzajemnie pomagać. Niesienie pomocy jest przejawem dobra i pochodzi od ludzi dobrego serca. Należy pomagać nie po to, aby inni nas za to chwalili, ale nasza pomoc powinna płynąć prosto z serca.
Niewątpliwie Ci, którzy potrzebowali pomocy i została im ona udzielona, w większości przypadków doceniają to, co dla nich zrobimy…
Życie staje się piękniejsze, gdy wokół mamy ludzi, na których zawsze można polegać i którzy zawsze gotowi są pomóc, gdy tylko nadarzy się taka okazja.

Czytaj więcej