Szkoła AJNA w Poznaniu

Centrum AJNA w Poznaniu prowadzi szkolenia z Bloku INICJOLOG - OPERATOR.

I stopień – obejmuje uzyskanie dostępu do pierwszego poziomu Bloku INICJOLOG - OPERATOR. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej potrzebnej na tym poziomie.

II stopień – obejmuje uzyskanie dostępu do drugiego poziomu Bloku INICJOLOG - OPERATOR. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej potrzebnej na tym poziomie.

III stopień – obejmuje uzyskanie dostępu do trzeciego poziomu Bloku INICJOLOG - OPERATOR. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej potrzebnej na tym poziomie.

IV stopień – obejmuje uzyskanie dostępu do czwartego poziomu Bloku INICJOLOG - OPERATOR. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej potrzebnej na tym poziomie.

V stopień – obejmuje uzyskanie dostępu do piątego poziomu Bloku INICJOLOG - OPERATOR. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej potrzebnej na tym poziomie.

Sesje indywidualne, Warsztaty, Szkolenia i Inicjacje we wszystkie Bloki Energetyczne w Centrum AJNA w Poznaniu prowadzi:

Kinga Ciecharowska – wykładowca, Magister Progressor: Kosmoenergetyka Klasyczna, Inicjologia, SEN, BH, Archanioły, Runy, Tauregia Maya, Pieczęcie Anielskie, Zoroastryzm, 4 Blok, Ognisty Kwiat, Blok Słowiański, Reiki, Hyperborea, Theta Healing, Matryca Maga, Czarna Madonna, założycielka Centrum Kosmoenergetyki AJNA w Poznaniu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI
(w tym poprzez SKYPE).

Zajęcia w Szkole Bloku INICJOLOG - OPERATOR trwają 24 miesięcy. Terminy zajęć zostaną podane po utworzeniu grupy (min. 6 magistrów).

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@CentrumAjna.pl
i pod numerem telefonu 661-949-909

Serdecznie zaprasza właściciel szkoły:

Kinga Ciecharowska

Formularz kontaktowy